Връщане на пари при покупка на камион

Проверете Вашето право на възстановяване

Между 1997 г. и 2011г. Вие сте закупили или взели на лизинг камион от Daimler, Iveco, DAF, MAN, Volvo/Renault или Scania?

Тогава Вие вероятно сте платили твърде много и имате право на обезщетение.

На 19.07.2016 г. Европейската комисия установи, че посочените по-горе производители на камиони незаконно са съгласували цени за сметка на своите клиенти и наложи рекордна глоба в размер на 2,93 милиарда евро.

В следствие на констатацията на Европейската комисия, че засегнатите производители са образували незаконен картел, техните клиенти имат право на регресни искове.

Ако в посочения период сте закупили или взели на лизинг камион над 6 тона е много вероятно да Ви се полага обезщетение, което би могло да бъде между 10% и 20% от покупната цена, или заплатените лизингови вноски.

Ние, Софокъл ГмбХ, германско дружество за финансиране на съдопроизводството, сме готови, да Ви окажем съдействие при реализиране на Вашите искове и напълно да финансираме процеса по обезщетяването.

За Вас не възникват никакви разходи, без значение колко обширен би се оказал съдебния спор. Без значение дали се касае за адвокатски разходи, съдебни разходи или обемисти експертизи, ние ще заплатим всичко за Вас и ще Ви освободим от всякакъв риск за разходи. Само в случай на успешен изход ние ще участваме пропорционално в разпределение на получените пари.

Свържете се с нас и ние ще Ви консултираме.

Sophokles GmbH
Forstenrieder-Park-Str. 24
82131 Gauting
Телефон: +49 89 87589033
Факс: +49 89 87589035
info@sophokles-gmbh.de

Моля, попълнете формуляра изцяло, за да стартирате Вашето запитване за възстановяване на сума:

  • Вашето запитване ще бъде оценено от нашите експерти
  • Скоро ще получите обаждане от нас
  • Ние ще Ви консултираме необвързващо за Вашите възможности
  • По Ваше желание ние ще поемем целия процес за Вас.
  • За Вас не възникват никакви допълнителни разходи
  • Само в случай на успешен изход ние ще получим възнаграждение в зависимост от възстановената сума

Какво е Софокъл ГмбХ?
Ние сме дружество, финансиращо съдопроизводството, което е специализирано в искове срещу големи концерни. При финансиране на съдопроизводството се касае за финансиране на правен спор. В случай на успешен изход дружеството, финансиращо съдопроизводството получава предварително уговорен чрез договор дял от възстановената сума.

Какво ще ми струва, ако финансирам моите искове за обезщетение чрез Софокъл?

Ако не се постигне финансов успех, Вие не поемате никакви разходи или рискове. В случай на успешен изход Софокъл получава предварително уговорен чрез договор дял от възстановената сума.

Каква е моята полза, ако реализирам моите искове с помощта на Софокъл?

Вие не поемате никакъв риск и не трябва да правите никакви разходи. Целият процес ще бъде координиран от нас. Това включва грижливия подбор на специализирани адвокати, изготвянето на експертизи от компетентни вещи лица и разумно обединяване на искове.

Как мога да се възползвам от помощта на Софокъл?

Като установите контакт с нас. След това ние ще се свържем с Вас и ще ви предоставим оферта.

Кога мога да предявя иск за обезщетение срещу картела на производителите на камиони?

Ако Вие сте купили или взели на лизинг нов камион над 6 тона между 1997 г. и 2011 г. от Daimler, Iveco, DAF, MAN, Volvo/Renault или Scania.

Ако междувременно съм продал превозното средство, мога ли, въпреки това да предявя иск за обезщетение?
Това не засяга правата Ви на обезщетение, те съществуват въпреки това. Само в размера на обезщетението трябва да очаквате намаление, защото поради завишените цени за камион в този период сте получили по-висока цена при препродажбата, отколкото бихте получили без манипулациите на картела.

Какво следва, ако не пазя документа за покупка на въпросния камион.

Вие само трябва да докажете, че в посочения период сте закупили или взели на лизинг камион от един от засегнатите производители. Ако действително няма налични никакви документи, при необходимост покупната цена ще бъде оценена чрез експертно становище за правдоподобност.

Колко време се очаква да продължи процесът?
Към настоящия момент това трудно може да се определи. Ако се стигне до съдебен процес, може да продължи няколко години. Ако може да се постигне съдебно или извънсъдебно споразумение, ще стане по-бързо.

Може ли да се очаква извънсъдебно споразумение?

На първо място, ние ще се опитаме да постигнем приемливо извънсъдебно споразумение. Опитът ни от миналото ни кара да считаме, че ще се стигне до съдебен процес. Популярна стратегия на големите концерни в подобни случаи често се състои в това, да направят живота на ищците колкото се може по-тежък, за да постигнат възпиращ ефект.

Къде ще бъде подаден моят иск?

Вероятно ще подадем исковете в Германия. Тъй като в процес срещу картел може да бъде съден всеки участник в картела, можем да определим, кои участници в картела ще дадем под съд. Тоест, ако Вие сте закупили камион от Iveco, можете да поискате обезщетение от Daimler. Това е особеност на картелното право. В настоящия случай единствено MAN ще бъде изключение. Тъй като в разкриването на картела фирмата е сътрудничила много, на MAN не може да се предяви регресен иск за надвишените цени на другите членове на картела. Но закупилите камион от MAN могат да поискат обезщетение от другите ленове на картела.

Какъв е срокът на давност на моите права да предявя иск?

Това в момента е напълно неясно. Вероятно, първите искове изтичат в края на 2017 г. Имайки предвид предварителната работа времето не е много. Препоръчително е бързо предявяване на исковете.

Какъв е размерът на обезщетението, което ще получа?

В момента това не е ясно. Вероятно ще са необходими многобройни експертизи, за да се изчислят материалните щети, които купувачите са претърпели в следствие на съществуването на картела. Ние изхождаме от 10-20% от покупната цена или лизинговите вноски.

Колко време ще изгубя във връзка с процеса, ако се обърна към Софокъл?

След като намерите необходимите документи, няма да губите повече време. Ние ще се постараем да свършим всичко вместо Вас. Няма да е необходимо Вие лично да се явявате на дела.

производителя на превозни средства и да поискам обезщетение?

Естествено Вие можете да направите това. Опитайте. Вероятно резултатът няма да Ви удовлетвори. Историята често показва, че концерните глобално отхвърлят исковете за обезщетения, без значение колко убедителни биха били те. При това компаниите използват възпиращия ефект, който има един сложен иск. Те разчитат на това, че поведението на отказ ще им се отплати, ако само една малка част от ищците в крайна сметка предприемат действия по предписания от закона ред. И за съжаление те биха могли да бъдат прави. Точно за такива случаи ние учредихме дружество Софокъл.